Selecteer een pagina

Ik ben Mark van de Weijer

Arbeidsdeskundige

Inzetbaar voor Arbeidsdeskundig advies

 

 

 

 

 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wij leveren helder en concreet arbeidsdeskundig advies. Dit doen we aan verschillende bedrijven, overheidsinstanties en verzekeraars.

Vanuit onze onafhankelijke positie geven we gericht advies en ondersteunen we daarmee de werkgever en werknemer bij het maken van de juiste re-integratiekeuzes.

Heeft u een werknemer die langdurig verzuimd?

Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid of inzetbaarheid van werknemers? Ik sta klaar voor passend advies, op individueel niveau of organisatie breed.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Na onderzoek en analyse volgt een helder en overzichtelijk rapport met gerichte adviezen waar u als werkgever en werknemer mee aan de slag kunnen.

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een goede re-integratie. Om dit te ondersteunen brengt een arbeidsdeskundige de werksituatie in kaart. Dit doet hij door een bezoek te brengen aan de werkplek, gesprekken te voeren met de werkgever en werknemer en te overleggen met een betrokken medicus, zoals de bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur.

Vragen die vaak aan de arbeidsdeskundige gesteld worden zijn:

Kan de werknemer terugkeren in zijn werk?

Welke aanpassingen zijn er mogelijk om het werk beter aan te laten sluiten?

Zijn we op de goede weg met re-integratie of kan het ook anders?

Doelstelling

We ondersteunen werkgevers en werknemers bij het beantwoorden van essentiële arbeidsvraagstukken.

Hoe werkt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek ondersteunen we met het vinden van een gezamenlijke oplossing.

Na het aanmeldingsproces wordt u binnen twee werkdagen gebeld om een afspraak in te plannen. Na de afspraak volgt een onderzoek; de arbeidsdeskundige bezoekt de werkplek, voert gesprekken met de werkgever en werknemers en overlegt met een betrokken medicus. Vervolgens ontvangt u een terugkoppeling met een adviesrapport. In het adviesrapport worden uw vragen beantwoord.

Casemanager bij verzuim

Soms verloopt een re-integratie niet zoals u zou willen dat het loopt. Zo zijn er verschillende partijen met ieder andere visies en doelen.

Wij zoeken contact met alle partijen en zetten daarmee een duidelijke koers uit. Ons doel? Een fijn herstel van de werknemer.

Loopbaan advies

Wat als het eigen werk voor de werknemer niet meer mogelijk is? Met mijn achtergrond als studie- en beroepskeuzeadviseur en ruim 20 jaar ervaring als jobcoach en re-integratiebegeleider, beschik ik over goede praktische kennis van beroepen en functies.

Hierdoor zijn loopbaanadviezen geen papieren tijgers, maar reëel en haalbaar.

Wat is de rol van een Arbeidsdeskundige?

Als arbeidsdeskundige ben je specialist in mens, werk en inkomen. Je weegt belasting en belastbaarheid en aan de hand daarvan lever je passend advies.

Daarnaast ondersteunt een arbeidsdeskundige het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid. Dit doet hij door actief naar mogelijkheden te kijken van mens in werk. Hij functioneert daarbij als onafhankelijk adviseur, beoordelaar en coach.

Het vaststellen van disbalans in belasting en belastbaarheid

Door het vergelijken van de mogelijkheden van de werknemer (vastgesteld door de bedrijfsarts) en de belasting in de functie wordt duidelijk waar over- en onderbelasting zit. Dit biedt aanknopingspunten voor re-integratie.

Ondersteunen bij het stellen van reëele en haalbare doelen bij re-integratie

Re-integratie verloopt zelden in een rechte lijn naar boven. Het bepalen van vervolgstappen is maatwerk, zowel in grootte als in tijd. Door reële en haalbare doelen te stellen wordt de re-integratie gericht vormgegeven en kan het goed gemonitord worden.

Ondersteunen bij het zoeken naar praktische oplossingen om het werkvermogen zoveel mogelijk te behouden op een bestaande of nieuwe werkplek

Praktische oplossingen kunnen liggen bij de werknemer zelf of in de werkomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van het gedrag of letterlijk in beweging komen van de werknemer of het aanpassen van het takenpakket of werkplek. De arbeidsdeskundige heeft ervaring in het signaleren en oplossen van knelpunten en staat werkgever en werknemer bij.

Het vinden van oplossingen op maat om (tijdelijk) verminderd werkvermogen toch optimaal te benutten

De werknemer kan met kleine aanpassingen beter gebruik maken van zijn mogelijkheden en hierdoor inzetbaarheid vergroten. Door arbeidsdeskundig onderzoek krijgen de werkgever en werknemer inzicht in de knelpunten en (ergonomische) oplossingen.

Over mij

Mijn naam is Mark van de Weijer en ik heb inmiddels al ruim 20 jaar ervaring als arbeidscoach. Ik heb veel werknemers met een lichamelijke handicap of chronische aandoening begeleid en ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Ook ben ik werkzaam geweest bij een gerenommeerd expertisebureau en sinds 2018 ben ik werkzaam als (register) arbeidsdeskundige.

Als arbeidsdeskundige ben ik voorstander van een praktische en doelgerichte aanpak. Ik vind het belangrijk dat alle partijen uiteindelijk op één lijn belanden, dus niet alleen de werknemers, maar ook opdrachtgevers, werkgevers, artsen en belangenbehartigers.

 

Is inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek nodig of heeft u vragen over casemanagement?

Stel uw vraag